Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen
Belgium Fuel Card

Fleetpass+ Tankkaart

Toegang tot het grootste netwerk van België met meer dan 90% van de stations. Inclusief een uitbereiding naar Nederland en Luxemburg

Fleetpass+ Tankkaart

De ideale oplossing voor tanken voor bedrijven die door de Benelux reizen

Bestel nu

Tanken in de Benelux​

Uitgebreid tankstationnetwerk

Gratis online beheerplatform​

Maximale veiligheid

Competitieve brandstofprijzen

Transparante BTW aftrekbare facturen​

Zoek een tankstation in uw omgeving

Réseau

Faites le plein dans plus de 90% des stations d'essence belges ! La carte Fleetpass+ vous offre le plus grand réseau de Belgique (près de 2.000 stations-service) incluant Avia, Cora, DCB, Esso, Gabriels, G&V, Lukoil, Maes, Makro, Octa+, Power, Q8, Texaco. Il y a également plus de 1.240 stations d'essence qui peuvent être utilisées aux Pays-Bas et au Luxembourg. Cela fait de la carte Fleetpass+ la solution idéale pour les entreprises qui voyagent au Benelux.

Gérer

Velocity est votre système de gestion en ligne, entièrement gratuit et disponible 24/24 - 7/7. Velocity facilite la gestion des cartes carburant et vous donne les outils dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre flotte, depuis un PC ou en utilisant notre application pour smartphone. 

Facture

Toutes vos transactions seront regroupées sur une seule facture claire au format ‘déduction TVA’. Ainsi, vous n'avez plus à conserver vos reçus. Via Velocity, vous pouvez retrouver toutes vos factures et transactions jusqu'à 2 ans dans le passé. Cela facilite considérablement votre administration.

Rapports

Grâce à notre système de gestion en ligne Velocity, vous pouvez demander différents rapports concernant vos transactions et votre consommation de carburant. De cette manière, vous pouvez immédiatement voir qui a fait le plein et où, et quels véhicules consomment éventuellement trop. Tous les résultats sont affichés dans des tableaux et des cartes géographiques clairs.

Sécurité

Lorsque vous utilisez votre carte carburant, les transactions en espèces ne sont plus nécessaires. De plus, vous disposez d'un aperçu complet de votre flotte grâce à notre système de gestion en ligne Velocity, qui vous permet de détecter immédiatement toute transaction frauduleuse. En option, vous pouvez rejoindre notre service Guard Card. En cas d'utilisation frauduleuse par ‘skimming’, nous remboursons jusqu’à 6.000 euros par carte. Nos cartes carburant sont également protégées par un code PIN unique. Les cartes peuvent être attribuées à un conducteur ou à un véhicule spécifique. Il est également possible de limiter la consommation et le choix des produits.

e-route

Het vinden van uw dichtstbijzijnde Fleetpass+ tankstation was nog nooit zo eenvoudig met de hulp van de e-route smartphone-app. BFC-klanten kunnen de app gratis downloaden en vinden meteen het dichtstbijzijnde tankstation.

Plus de services ?

Prenez le volant avec Kinesis, la solution de surveillance des véhicules, des biens et des conducteurs ! Kinesis vous donne les outils et les connaissances nécessaires pour mieux contrôler les véhicules de votre flotte et leur conduite. Vous pouvez ainsi protéger votre entreprise, votre personnel et votre réputation.

Meer info? Neem contact met ons op!

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens in het bovenstaande formulier met het doel onze services aan u te verbeteren, inclusief het beantwoorden van uw vraag. Door het bovenstaande formulier in te vullen, gaat u akkoord met onze Privacyvoorwaarden: lees hier meer.

Netwerk

Met Fleetpass+ Tankt u bij meer dan 90% van de Belgische tankstations! De Fleetpass+ biedt u het grootste netwerk in België. U kan terecht bij: Avia, Cora, DCB, Esso, Gabriels, G&V;, Lukoil, Maes, Makro, Octa+, Power, Q8, Texaco.
Daarnaast zijn er ook 1.100 tankstations die in Nederland en Luxemburg kunnen worden gebruikt. Dit maakt Fleetpass+ de ideale oplossing voor bedrijven die reizen in de Benelux.

Beheer

Velocity is uw online beheersysteem, volledig gratis en 24/24 – 7/7 beschikbaar. Velocity maakt het beheer van tankkaarten eenvoudig en biedt u de hulpmiddelen die u nodig heeft om uw wagenpark efficiënt te beheren, vanaf een PC of met behulp van onze smartphone app.

Factuur

Al uw transacties komen op één overzichtelijke factuur in BTW aftrekbaar formaat. Zo hoeft u niet langer uw bonnetjes bij te houden. Via Velocity kan u al uw facturen en transacties tot 2 jaar in het verleden terugvinden. Dit maakt uw administratie aanzienlijk eenvoudiger.

Rapportering

Dankzij ons online beheersysteem Velocity kan u verschillende rapporten opvragen met betrekking tot uw transacties en brandstofverbruik. Zo ziet u onmiddellijk wie waar getankt heeft, en welke voertuigen eventueel teveel verbruiken.
Alle resultaten worden weergegeven in overzichtelijke tabellen en geografische kaarten.

Veiligheid

Wanneer u uw tankkaart gebruikt zijn er geen cash transacties meer nodig. Bovendien heeft u een compleet wagenparkoverzicht dankzij ons online beheersysteem Velocity, waardoor u meteen eventuele frauduleuze transacties kan opsporen. Optioneel kan u zich aansluiten bij onze Guard Card Service. Bij eventueel frauduleus gebruik door skimming vergoeden we tot € 6.000 per kaart.
Onze tankkaarten zijn ook beschermd met een unieke pincode. De kaarten kunnen toegeschreven worden aan een specifieke chauffeur of voertuig. Het is eveneens mogelijk om het verbruik en de productkeuze te limiteren.

e-route

Het vinden van uw dichtstbijzijnde Fleetpass+ tankstation was nog nooit zo eenvoudig met de hulp van de e-route smartphone-app. BFC-klanten kunnen de app gratis downloaden en vinden meteen het dichtstbijzijnde tankstation.

Nog meer diensten?

Neem het stuur in handen met de Kinesis-oplossingen voor voertuig-, activa- en bestuurdermonitoring!
Kinesis geeft u de tools en inzichten om meer controle te krijgen over de voertuigen in uw wagenpark en hoe ermee gereden wordt. Zo beschermt u uw onderneming, uw personeel en uw reputatie.

Bestel uw kaart(en)
Neem contact met ons op
WhatsApp
Bel ons
Top