Radius Fuel Solutions

Wij zijn nu Radius Fuel Solutions

Naar de nieuwe website
Verder browsen
Belgium Fuel Card

NFC Internationaal Tankkaart

Een uitbereiding van het low-cost netwerk naar Europa.

NFC Internationaal Tankkaart

Ideaal voor bedrijven die wekelijks internationale transacties verrichten.

Bestel nu

Toegang tot meer dan 25.000 stations in Europa

Kwaliteitsmerken in heel Europe

Gratis online beheerplatform

Maximale veiligheid

Competitieve brandstofprijzen

Transparante BTW aftrekbare facturen

NFC
plus
Fleetpass

NFC Europe + Fleetpass+

Met de combinatie NFC en Fleetpass+ kunt u terecht bij bijna alle tankstations in België en Europa.

Zoek een tankstation in uw omgeving

Netwerk

Met de internationale Network Fleet Card krijgt u toegang tot 25.000 stations van low-cost maar sterke kwaliteitsmerken over heel Europa. Bovendien krijgt u gratis toegang tot onze stationszoeker e-route, zodat u altijd snel en eenvoudig een station in de buurt vindt.

Gérer

Velocity est votre système de gestion en ligne, entièrement gratuit et disponible 24/24 - 7/7. Velocity facilite la gestion des cartes carburant et vous donne les outils dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre flotte, depuis un PC ou en utilisant notre application pour smartphone. 

Facture

Toutes vos transactions seront regroupées sur une seule facture claire au format ‘déduction TVA’. Ainsi, vous n'avez plus à conserver vos reçus. Via Velocity, vous pouvez retrouver toutes vos factures et transactions jusqu'à 2 ans dans le passé. Cela facilite considérablement votre administration.

Rapports

Grâce à notre système de gestion en ligne Velocity, vous pouvez demander différents rapports concernant vos transactions et votre consommation de carburant. De cette manière, vous pouvez immédiatement voir qui a fait le plein et où, et quels véhicules consomment éventuellement trop. Tous les résultats sont affichés dans des tableaux et des cartes géographiques clairs.

Sécurité

Lorsque vous utilisez votre carte carburant, les transactions en espèces ne sont plus nécessaires. De plus, vous disposez d'un aperçu complet de votre flotte grâce à notre système de gestion en ligne Velocity, qui vous permet de détecter immédiatement toute transaction frauduleuse. En option, vous pouvez rejoindre notre service Guard Card. En cas d'utilisation frauduleuse par ‘skimming’, nous remboursons jusqu’à 6.000 euros par carte. Nos cartes carburant sont également protégées par un code PIN unique. Les cartes peuvent être attribuées à un conducteur ou à un véhicule spécifique. Il est également possible de limiter la consommation et le choix des produits.

e-route

Trouver la station-service Fleetpass+ la plus proche n'a jamais été aussi facile grâce à l'application pour smartphone e-route. Les clients de BFC peuvent télécharger l'application gratuitement et trouver immédiatement la station-service la plus proche.

Plus de services ?

Prenez le volant avec Kinesis, la solution de surveillance des véhicules, des biens et des conducteurs ! Kinesis vous donne les outils et les connaissances nécessaires pour mieux contrôler les véhicules de votre flotte et leur conduite. Vous pouvez ainsi protéger votre entreprise, votre personnel et votre réputation.

Meer info? Neem contact met ons op!

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens in het bovenstaande formulier met het doel onze services aan u te verbeteren, inclusief het beantwoorden van uw vraag. Door het bovenstaande formulier in te vullen, gaat u akkoord met onze Privacyvoorwaarden: lees hier meer.

Netwerk

Met de internationale Network Fleet Card krijgt u toegang tot 25.000 stations van low-cost maar sterke kwaliteitsmerken over heel Europa. Bovendien krijgt u gratis toegang tot onze stationszoeker e-route, zodat u altijd snel en eenvoudig een station in de buurt vindt.

Beheer

Velocity is uw online beheersysteem, volledig gratis en 24/24 – 7/7 beschikbaar. Velocity maakt het beheer van tankkaarten eenvoudig en biedt u de hulpmiddelen die u nodig heeft om uw wagenpark efficiënt te beheren, vanaf een PC of met behulp van onze smartphone app.

Factuur

Al uw transacties komen op één overzichtelijke factuur in BTW aftrekbaar formaat. Zo hoeft u niet langer uw bonnetjes bij te houden. Via Velocity kan u al uw facturen en transacties tot 2 jaar in het verleden terugvinden. Dit maakt uw administratie aanzienlijk eenvoudiger.

Rapportering

Dankzij ons online beheersysteem Velocity kan u verschillende rapporten opvragen met betrekking tot uw transacties en brandstofverbruik. Zo ziet u onmiddellijk wie waar getankt heeft, en welke voertuigen eventueel teveel verbruiken.
Alle resultaten worden weergegeven in overzichtelijke tabellen en geografische kaarten.

Veiligheid

Wanneer u uw tankkaart gebruikt zijn er geen cash transacties meer nodig. Bovendien heeft u een compleet wagenparkoverzicht dankzij ons online beheersysteem Velocity, waardoor u meteen eventuele frauduleuze transacties kan opsporen. Optioneel kan u zich aansluiten bij onze Guard Card Service. Bij eventueel frauduleus gebruik door skimming vergoeden we tot € 6.000 per kaart.
Onze tankkaarten zijn ook beschermd met een unieke pincode. De kaarten kunnen toegeschreven worden aan een specifieke chauffeur of voertuig. Het is eveneens mogelijk om het verbruik en de productkeuze te limiteren.

e-route

Het vinden van uw dichtstbijzijnde NFC tankstation was nog nooit zo eenvoudig met de hulp van de e-route smartphone-app. BFC-klanten kunnen de app gratis downloaden en vinden meteen het dichtstbijzijnde tankstation.

Nog meer diensten?

Neem het stuur in handen met de Kinesis-oplossingen voor voertuig-, activa- en bestuurdermonitoring!
Kinesis geeft u de tools en inzichten om meer controle te krijgen over de voertuigen in uw wagenpark en hoe ermee gereden wordt. Zo beschermt u uw onderneming, uw personeel en uw reputatie.

Bestel uw kaart(en)
Neem contact met ons op
WhatsApp
Bel ons
Top